Psyche.com.pl

Porady dla przyjaciół i rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi

Każdy może doświadczać problemów ze zdrowiem psychicznym. Przyjaciele i rodzina mogą mieć spore znaczenie w procesie powrotu do zdrowia osoby.

Wspieranie przyjaciela lub członka rodziny z problemami ze zdrowiem psychicznym

Możesz pomóc znajomemu lub członkowi rodziny, rozpoznając objawy zaburzeń psychicznych i zapewnienie tej osobie profesjonalnej pomocy.

Rozmawianie z przyjaciółmi i rodziną na temat problemów ze zdrowiem psychicznym może być okazją do zapewnienia informacji, pomocy i wskazówek. Nauka o psychicznych problemach zdrowotnych może prowadzić do:

Jeśli przyjaciel lub członek rodziny wykazuje oznaki problemów ze zdrowiem psychicznym lub prosi Cię o pomoc, zaoferuj wsparcie poprzez:

Jak rozmawiać o zdrowiu psychicznym

Czy potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu rozmowy na temat zdrowia psychicznego? Spróbuj prowadzić rozmowę wykorzystując te pytania i upewnij się, aby aktywnie słuchać odpowiedzi swojego znajomego lub członka rodziny.

Mówiąc o problemach psychicznych:

Czasami dobrze jest dokonać porównania do choroby fizycznej. Na przykład wiele osób choruje na przeziębienie lub grypę, ale tylko nieliczni chorują na coś poważnego, jak zapalenie płuc. Ludzie, którzy mają katar, są zazwyczaj w stanie wykonywać ich normalne działania. Jednak jeśli dostaną zapalenie płuc, będą musieli brać leki i mogą potrzebować udać się do szpitala.

Podobnie uczucia smutku, lęku, niepokoju, drażliwość lub problemy ze snem, są wspólne dla większości ludzi. Jednak gdy te uczucia bardzo się nasilają przez długi okres czasu i zaczynają przeszkadzać w szkole, pracy i relacjach, może to być oznaką problemów ze zdrowiem psychicznym. I tak jak ludzie potrzebują brać leki i uzyskać profesjonalną pomoc w chorobach fizycznych, ktoś z zaburzeniem psychicznym również może potrzebować brać leki czy uczestniczyć w psychoterapii, aby poczuć się lepiej.

Znajdź pomoc dla przyjaciela lub członka rodziny

Poszukaj natychmiastowej pomocy, jeśli uważasz, że Twój przyjaciel lub członek rodziny jest w niebezpieczeństwie wyrządzenia sobie krzywdy. Możesz zadzwonić na linię alarmową lub specjalną linię zapobiegania samobójstwom.

Jeśli uważasz, że Twój znajomy lub członek rodziny jest w potrzebuje usług z zakresu zdrowia psychicznego, znajdź odpowiednią pomoc w swojej okolicy.