Psyche.com.pl

Zaburzenia lękowe

Osoby z zaburzeniami lękowymi reagują na pewne obiekty lub sytuacje ze strachem i przerażeniem. Mają na te obiekty reakcje fizyczne, takie jak szybkie bicie serca i pocenie się. Zaburzenie lękowe jest diagnozowane, gdy pacjent:

Zaburzenia lękowe obejmują:

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, OCD, nerwica natręctw

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne lub OCD, znane również jako nerwica natręctw, to rodzaj zaburzeń lękowych.

Zespół lęku napadowego, ataki paniki

Czy masz ataki paniki? Dowiedz się więcej o zaburzeniu lękowym, znanym jako zespół lęku napadowego lub zespół lęku panicznego.

Fobie

Fobia jest typem zaburzenia lękowego. Jest silnym, irracjonalnym strachem przed czymś, co w rzeczywistości stanowi niewielkie lub żadne zagrożenie.

Zespół stresu pourazowego, PTSD

Możesz zachorować na PTSD po przeżyciu lub zobaczeniu traumatycznego wydarzenia, takiego jak wojna, huragan, gwałt, przemoc fizyczna lub zły wypadek.