Psyche.com.pl

Zaburzenia nastroju

W zaburzeniach nastroju, zwanych również zaburzeniami afektywnymi, mogą występować:

Najbardziej powszechne zaburzenia nastroju to:

Depresja

Depresja jest poważną medyczną chorobą. To coś więcej niż tylko uczucie bycia w dołku lub zły nastrój przez kilka dni.

Choroba afektywna dwubiegunowa, ChAD, cyklofrenia

Choroba afektywna dwubiegunowa jest poważnym zaburzeniem psychicznym. Ludzie na nią cierpiący przechodzą nietypowe zmiany nastroju.

Choroba afektywna sezonowa, SAD

Niektórzy ludzie doświadczają poważnych zmian w nastroju podczas miesięcy zimowych, kiedy jest mniej naturalnego światła słonecznego.

Samookaleczanie

Samookaleczanie odnosi się do zamierzonego uszkadzania przez człowieka swojego własnego ciała.