Psyche.com.pl

Choroba afektywna dwubiegunowa, ChAD, cyklofrenia

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), znana również jako cyklofrenia, to poważne zaburzenie psychiczne. Osoby mające ChAD przechodzą nietypowe zmiany nastroju. Przechodzą od bardzo szczęśliwego, aktywnego nastroju do stanu beznadziejności i braku aktywności, po czym cykl rozpoczyna się od nowa. To uczucie polepszonego nastroju nazywa się manią, natomiast obniżonego nastroju depresją.

Przyczyny choroby afektywnej dwubiegunowej nie zawsze są jasne. Występuje ona w rodzinach. Nieprawidłowa struktura i funkcjonowanie mózgu także mogą odgrywać rolę.

Cyklofrenia często rozpoczyna się na przełomie wieku nastoletniego i dorosłości. Jednak młodsze dzieci i starsi dorośli również mogą mieć to zaburzenie psychiczne. Utrzymuje się ono zazwyczaj przez całe życie.

Jeśli przypuszczasz, że możesz mieć zaburzenia afektywne dwubiegunowe, powiedz o tym swojemu lekarzowi. Badanie medyczne może wykluczyć inne choroby, które mogą powodować Twoje zmiany nastroju.

Jeśli choroba afektywna dwubiegunowa nie jest leczona, może prowadzić do zniszczenia relacji międzyludzkich, słabej wydajności w szkole lub w pracy, a nawet samobójstwa. Istnieją jednak efektywne metody leczenia, pozwalające na kontrolowanie objawów cyklofrenii, do których należą leki i psychoterapia. Kombinacja obu zwykle przynosi najlepsze rezultaty.