Psyche.com.pl

Samookaleczanie

Samookaleczanie odnosi się do celowego wyrządzania szkody swojemu ciału przez człowieka. Około 1. na 100 osób samouszkadza się w ten sposób. Praktyki takie są częstsze wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Osoba, która samookalecza się, zwykle nie ma zamiaru się zabić. Ale jest bardziej narażona na próby samobójcze, jeśli nie uzyska pomocy.

Samookaleczanie zazwyczaj zaczyna się w wieku nastoletnim lub na początku dorosłego życia. Niektórzy ludzie mogą zaangażować się w takie praktyki kilka razy, a następnie przestać. Inni angażują się w nie częściej i mają problemy, aby przestać.

Przykłady samouszkadzania obejmują:

Wielu ludzi tnie się, ponieważ daje im to poczucie ulgi. Niektóre osoby używają kaleczenia, jako sposobu, aby uporać się z problemem. Niektórzy nastolatkowie mówią, że kiedy krzywdzą się, starają się przestać czuć samotność, złość lub brak nadziei.

Jest możliwe, aby przezwyciężyć chęć ranienia się. Istnieją inne sposoby, aby znaleźć ulgę i radzić sobie z emocjami. Poradnictwo może pomóc.