Psyche.com.pl

Zaburzenia psychotyczne

Osoby z zaburzeniami psychotycznymi tracą kontakt z rzeczywistością i doświadczają szeregu ekstremalnych objawów, które zwykle obejmują:

Jednak symptomy te mogą występować u osób z innymi problemami zdrowotnymi, w tym chorobą afektywną dwubiegunową, demencją, nadużywaniem substancji psychoaktywnych lub guzami mózgu.

Do zaburzeń psychotycznych należą:

Schizofrenia

Schizofrenia jest ciężkim, utrzymującym się przez całe życie chorego, zaburzeniem mózgu.