Psyche.com.pl

Zaburzenia zachowania

Zaburzenia behawioralne obejmują wzór zachowań destrukcyjnych u dzieci, który trwa przez co najmniej 6 miesięcy i powoduje problemy w szkole, w domu i w sytuacjach społecznych. Prawie każdy pokazuje niektóre z tych zachowań w różnych momentach czasu, ale zaburzenia zachowania są bardziej poważne.

W zaburzeniach behawioralnych mogą występować:

Zaburzenia zachowania obejmują:

ADHD, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

ADHD to zaburzenie behawioralne, cechujące się kombinacją objawów, takich jak: niemożność skupienia się, nadmierna aktywność i brak kontroli nad zachowaniem.