Psyche.com.pl

ADHD, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest zaburzeniem behawioralnym, w którym występuje kombinacja symptomów, takich jak: brak umiejętności skupienia się, bycie nadmiernie aktywnym i niemożność kontrolowania własnego zachowania. Problemy te muszą być poza normalnym zakresem zachowania dla wieku i rozwoju danej osoby, aby zostały zdiagnozowane jako ADHD.

Przyczyny ADHD

ADHD zwykle rozpoczyna się w dzieciństwie, ale może utrzymywać się nadal w dorosłym wieku. Jest najczęściej diagnozowanym zaburzeniem zachowania u dzieci. ADHD jest diagnozowane znacznie częściej u chłopców niż u dziewcząt.

Nie jest jasne, jaka jest przyczyna ADHD. Połączenie genów i czynników środowiskowych prawdopodobnie odgrywa rolę w rozwoju tego zaburzenia psychicznego. Badania obrazowe sugerują, że mózgi dzieci z ADHD różnią się od mózgów zdrowych dzieci.

Objawy ADHD

Symptomy ADHD dzielą się na trzy grupy:

Niektóre osoby z ADHD mają głównie objawy braku uwagi, podczas gdy inne mają przede wszystkim symptomy nadruchliwości i impulsywności. Jeszcze inni mają kombinację różnych rodzajów objawów. Czasami mówi się, że ludzie mający głównie symptomy nieuwagi, mają zespół deficytu uwagi (ADD). Zazwyczaj nie mają oni takiej skłonności do zakłócania spokoju i występuje większe prawdopodobieństwo, że nie zostanie u nich rozpoznane ADHD.

Objawy zaburzeń uwagi

Objawy nadruchliwości

Objawy impulsywności